Pereiti prie turinio
kicule

Šunų parodos

Rekomenduojami pranešimai

Apie šunų parodas ir titulus

 

Lietuvoje parodas rengia LKD (Lietuvos kinologų draugija) ir jos padaliniai.

 

Lietuvoje rengiamos sekančių rangų parodos:

tarptautinės „Baltijos čempionai“;

tarptautinės „Lietuvos čempionai“;

tarptautinės;

regioninės;

veislės klubų.

Dalyvavimas parodose

 

Šuniukai parodose gali dalyvauti nuo 6 mėnesių amžiaus (veislės klubų parodose gali dalyvauti nuo 3 mėnesių amžiaus).

Į parodas galima registruoti tik grynaveislius šunis turinčius FCI (Federation Cynologique Internationale) pripažįstamą kilmės liudijimą ,arba galiojantį gimimo liudijimą (mažylių klasėje).

 

Visi dalyvaujantys parodose šunys turi būti paskiepyti ir sveiki. Todėl su savimi reikia turėti šuns dokumentą, kur matytųsi padaryti skiepai. Į parodas yra įleidžiami tik sveiki šunys. Parodose visuomet yra budintis veterinaras.

 

Už dalyvavimą parodoje yra renkamas nustatyto dydžio mokestis. Kuo anksčiau registruojamasi į parodą, tuo mokestis mažesnis.

 

Registracija į parodas vyksta iki nustatytos datos. Po jos registracija jau negalima.

 

Užregistruotas šuo įtraukiamas į parodos katalogą, kurį galima įsigyti parodos metu. Katalogai išleidžiami visose parodose.

Parodoje

 

Šunų išstatymas vyksta ringuose. Jie organizatorių sudaromi pagal FCI veislių grupes. Savo šuns ringo numerį ir dalyvavimo laiką galima sužinoti parodos kataloge, arba iš anksto atitinkamame LKD padalinyje, kur buvo registruotasi į parodą.

 

Ringe teisėjauja organizatorių pakviestas teisėjas, kuris turi savo asistentą ir sekretorių. Prie ringo visuomet yra informacinė lenta, kurioje nurodytas ringo numeris, teisėjo pavardė, dalyvių registracijos numeriai ir įvertinimai.

 

Parodos metu gali būti demonstruojamos šunų veislės, dresuotė, pristatomi nugalėtojai. Parodos eigą komentuoja komentatorius. Taip pat galima veislinių šuniukų prekyba, kurie turi FCI nustatytus kilmės dokumentus ir yra skiepyti.

 

Ringe vesti šunį gali tik vienas asmuo. Teisėjui leidus, kitas asmuo gali padėti. Įeiti į ringą ir išeiti galima tik teisėjui leidus.

Suskirstymas pagal klases

 

Parodoje šunys yra vertinami sekančiose klasėse:

šuniukų – nuo 3 iki 6 mėnesių amžiaus;

mažylių – nuo 6 iki 9 mėnesių amžiaus;

jaunimo – nuo 9 iki 18 mėnesių amžiaus;

pereinama – nuo 15 iki 24 mėnesių amžiaus;

atvira – nuo 15 mėnesių amžiaus;

darbinė – nuo 15 mėnesių amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo diplomo kopiją);

čempionų – nuo 15 mėnesių amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo nacionalinio, ar tarptautinio čempiono sertifikato kopiją, gali būti ir šalies, ne FCI narės);

veteranų – nuo 8 metų.

Vertinimas

 

Šunys parodose vertinami vadovaujantis FCI standartais. Ringuose jie suskirstomi pagal lytį ir klases. Pirmi – šunys, po jų – kalės.

 

Parodų metu galimi sekantys įvertinimai:

 

„puikiai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai;

 

„labai gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris turi visas būdingas savo veislei ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos; maži trūkumai gali būti ignoruojami;

 

„gerai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;

 

„patenkinamai“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;

 

„diskvalifikacija“ – suteikiama šuniui (kalei), kuris neatitinka veislės standarto arba yra agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmį; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tai veislei savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos;

 

„negali būti įvertintas“ – paliekami šunys (kalės), nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint pašalinti trūkumus, pvz.: pakeisti akies voką, ausis, lūpas, uodegą ar kondiciją.

 

Kiekvienoje klasėje skiriamos penkios vietos (tarptautinėse parodose – keturios vietos). Jos skiriamos aukščiausius įvertinimus gavusiems šunims, ne mažesnius kaip „labai gerai“.

 

Teisėjo įvertinimai neginčijami. Ginčytis su teisėju taisyklės draudžia.

 

Šuo yra aprašomas vertinimo lape. Teisėjaujant Lietuvos teisėjui jis pildomas lietuvių kalba. Teisėjaujant teisėjui iš užsienio pildomas viena iš oficialių FCI kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų). Ne tarptautinėse parodose galima pildyti ir rusų kalba.

 

Vertinimo lapo, diplomo ir titulo sertifikato vienas egzempliorius duodamas šuns šeimininkui. Tai yra juridiniai dokumentai (pasirašyti teisėjo ir atsakingo ringo asistento).

Titulai

 

Šuniukų klasė: įvertinimai ir titulai nesuteikiami, skiriamos 5 vietos.

 

Mažylių klasė: aukščiausias galimas įvertinimas – „labai gerai“. Titulai nesuteikiami.

 

Jaunimo klasė: aukščiausias įvertinimas – „puikiai“. Gali būti suteikiami sekantys titulai:

„Jaunimo nugalėtojas“ (JN) – regioninėse, tarptautinėse parodose, išskyrus „Lietuvos čempionatą“;

„Lietuvos jaunimo nugalėtojas“ (LT JN) – tarptautinėje parodoje „Lietuvos čempionate“;

„Lietuvos jaunimo čempionas“ (LT JCH) – suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų titulų JN, LT JN, Kl.JN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų. LT JCH titulas suteikiamas Lietuvoje gyvenantiems ir registruotiems Lietuvos šunų veislės knygoje šunims bei užsienyje gyvenantiems ir registruotiems šunims. Rašomas prašymas suteikti LT JCH titulą. Išduodamas LT JCH pažymėjimas.

 

Pereinama, atvira, darbinė ir čempionų klasė: aukščiausias įvertinimas – puikiai. Gali būti suteikiami sekantys titulai:

„Kandidatas į Lietuvos grožio čempionus“ (LT CAC) – visose parodose;

„Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus“ (CACIB) – dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus – tarptautinėse parodose;

„Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus“ (R.CACIB) – dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję LT CAC titulus (išskyrus iškovojusį CACIB titulą) ir II vietą užėmęs šuo (kalė) iš tos klasės, kurioje buvo suteiktas CACIB titulas – tarptautinėse parodose;

„Parodos nugalėtojas“ (N) – dėl šio titulo varžosi kiekvienoje veislėje LT CAC titulus iškovoję šunys (kalės) – regioninėse parodose;

„Lietuvos nugalėtojas“ (LT N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – tarptautinėje parodoje „Lietuvos čempionate“;

„Klubo nugalėtojas“ (Kl.N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – veislės klubo parodoje;

„Baltijos nugalėtojas“ (BALT N) – sąlygos tokios pat, kaip ir suteikiant N titulą – tarptautinėje parodoje „Baltijos čempionate“;

„Veislės nugalėtojas“ (BOB) – dėl šio titulo varžosi kiekvienos veislės šuo ir kalė, iškovoję JN ir N titulus. Veislės nugalėtojas siunčiamas į grupės BEST’ą – visose parodose;

„Lietuvos čempionas“ (LT CH) – suteikiamas šunims:

turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;

turintiems ne mažiau penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų.

Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau vienerių metų. Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos.

„Baltijos čempionas“ (BALT CH) – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus. LKD nariams BALT CH titulą tvirtina LKD. Užsienio šalių šunims šį titulą tvirtina kinologinė organizacija, kurioje vėliausiai suteiktas tos šalies čempiono titulas;

„Tarptautinis grožio čempionas“ (Int.CH) suteikiamas šunims:

kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, vienas iš jų turi būti gautas šuns savininko gyvenamoje šalyje arba veislės kilmės šalyje, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;

kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI pripažįstamą darbinį dilomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi.

Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos.

 

Veteranų klasė: titulai nesuteikiami. Gražiausias šuo arba kalė siunčiamas į veteranų BEST’ą.

 

Jaunimo klasės šuniui (kalei), įvertintam „puikiai“ ir užėmusiam I-ą vietą, gali būti suteiktas atitinkantis parodos rangui JN titulas ir titulas BOB. Jaunimo BEST’as privalomas. Į jaunimo BEST’ą siunčiamas gražiausias jaunimo klasės atstovas, iškovojęs JN titulą. Jaunimo klasės šuo (kalė), iškovojęs BOB tiulą, siunčiamas ir į grupės BEST’ą.

 

Pereinamos, atviros, darbinės ir čempionų klasių šunims (kalėms), įvertintiems „puikiai“ ir užėmusiems savo klasėje I-ą vietą, gali būti suteikti LT CAC, CACIB, N (atitinkamai parodos rangui) ir BOB titulai. Šuo (kalė), iškovojęs BOB titulą, siunčiamas į grupės BEST’ą.

Parodoje dalyvaujančio šuns savininko teisės ir pareigos

Turi tesę gauti šuns eksterjero aprašymą ir įvertinimą;

Privalo laikytis parodos taisyklių;

Privalo pasiruošti parodai, estetiškai atrodyti ir kultūringai elgtis;

Neturi teisės ginčytis su teisėju dėl šunų įvertinimo ar apdovanojimo;

Atsako už savo šuns elgesį;

Turi užtrukti parodoje tiek, kiek numato parodos rengėjai ir teisėjas.

 

Paruošta pagal „LKD Parodų rengimo taisykles“.

 

Info., iš Bimas.lt


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

man irgi patinka,bet kaskaip mazai info turiu kad zinociau kur ir kada vyksta.....vaziuotume butinai nes sunuciui labai patinka AU AU.... :mirksiukas:


erika1.gif

 

Dovanėlėflow14.giflabas.gifflow14.gifforumo%20simpatija.gifpinigai.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Rytoj vyks Jonavoje, t.y. Ruklos kaime :rolleyes:

 

Pradžia 10val., :D :mirksiukas:

 

05 09 Visų veislių Jonava

05 16- Visų veislių -Druskininkai

05 23- Visų veislių -Plungė

05 24- Visų veislių -Klaipėda

06 07- Visų veislių -Kaunas

06 13 - LMŽD Klaipėdos sk. regioninė ir lauko bandymai - Klaipėda

06 21- Visų veislių Marijampolė

06 27-28- Visų veislių Šilutė

 

Daugiau info.,


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ooo tai būtinai reiks atvažiuot rytoj į Rūklą :mirksiukas:


Dovanėlėpagalba.gifcompliment.gifmylimas%20autorius.gifcompliment.gifsportas.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Cia bus ne paciam miestelyje, o Ruklos kaime, siek tiek toliau reikes pavaziuoti :kadaryt:


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Cia bus ne paciam miestelyje, o Ruklos kaime, siek tiek toliau reikes pavaziuoti :cray:

 

Gal bus kokie kelio ženklai :kadaryt:

Ar rasti lengva?


Dovanėlėpagalba.gifcompliment.gifmylimas%20autorius.gifcompliment.gifsportas.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Turėtu but zenklai apie parodo, bent taip buna, kai vyksta :kadaryt:

tau tiesiog reikes nei pati miesteli ivaziuoti, o tiesiai vaziuot :cray:


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Ačiū Kicule, kad surašei kada parodos vyks. :cray: , aš būtinai nueisiu kai bus Klaipėdoje, nes tikrai labai mažai info būna kada tos parodos vyksta, aš visad noriu nueiti, bet nepataikau, sužinau tik po to kada jau parodos pasibaigia :kadaryt:

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Taip ir nenuvažiavom šiandien į šunų paroda. Nes.... pamiršau :rolleyes:

O dar pro šalį pravažiavom į kaimą važiuodami :lol:


Dovanėlėpagalba.gifcompliment.gifmylimas%20autorius.gifcompliment.gifsportas.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Buvau bet trumpokai, taip ir nesulaukiau toju :rolleyes:


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Kaip Tau aciu Kicule.....kaip noriu i Kaune vykstancia paroda.....net ant kalendoriuas uzsirasiau ir jeigu tik vickas gerai bus butinai mynsim....

Aciu Tau.... :rolleyes:


erika1.gif

 

Dovanėlėflow14.giflabas.gifflow14.gifforumo%20simpatija.gifpinigai.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Aš į paroda Kaune taip pat turėčiau varyt :rolleyes:


DovanėlėVIP.gifmylimas%20autorius.gifzvaigzde.gifflow14.gif

Skaitome forumo taisyklės

Galima pamilti žmogaus sielą nepažinus jo kūno - Ir paskui išeiti iš proto, palietus mylimos sielos kūną

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Susikurkite paskyrą arba prisijunkite, jei norite komentuoti

Komentuoti gali tik registruoti nariai

Susikurkite paskyrą

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės.

Užsiregistruoti

Prisijungti

Turite paskyrą? Prisijunkite.

Prisijunkite dabar

×
×
  • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su Privatumo politika.