Pereiti prie turinio
Teologas

Egzorcizmas

Rekomenduojami pranešimai

Demonų išvarytojas

 

Vienas iš kelių Lietuvos kunigų egzorcistų nebijo velnio, nekart padėjo apsėstiesiems ir kovojo su piktosiomis dvasiomis

 

“Jūs bijote velnio, piktųjų dvasių?”

 

“Ne! Jei aš jų bijočiau, kaip galėčiau su jais kovoti?” (iš pokalbio su kunigu egzorcistu Edmundu Rinkevičiumi).

 

Gavo vyskupo palaiminimą

 

Aukštaitija. Miestelis netoli Panevėžio. Mus pasitikęs kunigas tiriamai perveria tamsiai rudomis akimis. Klebonijos kambarėlyje šaltoka. Ant sienų - šventųjų paveikslai, lentynose - daug knygų religine tema.

 

“Egzorcizmas - labai subtili tema. Pastaruoju metu tokių atvejų pasitaiko vis dažniau, ypač kai žmonės nusigręžia nuo Dievo, pradeda nusidėti, - pradėjo pokalbį 54 metų vyras. - Tiesa, dažnai žmonėms išties reikia gydytojų psichiatrų pagalbos, tačiau yra atvejų, kai padėti gali egzorcistas”.

 

“Egzorcistas - išvejantis piktąsias dvasias, velnią, - paaiškino vienas iš kelių oficialiai Lietuvoje turinčių kunigo egzorcisto vardą E.Rinkevičius. - Lotyniškai “exorcismus”, graikiškai “exorkizo” - užkeikimas, išvarymas, išvijimas. Tuo pradėjau domėtis labai seniai”.

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas nurodo, kad egzorcizmas – tai „demonų, sielų, piktųjų dvasių ir kitų esybių, apsėdusių žmogų ar objektą, išvarymas“. Kunigas E. Rinkevičius pasakojo, kad pirmasis istorijoje egzorcistas buvo Jėzus Kristus. Egzorcistai buvę ir apaštalai, nes Jėzaus Kristaus vardu išvarinėdavo demonus.

 

Pokalbiui su žurnalistu šia tema kunigas turėjo gauti vyskupo leidimą. 26-uosius metus kunigaujantis E.Rinkevičius egzorcistu oficialiai pripažintas prieš porą metų. Tiesa, atskirais atvejais su vyskupo leidimu egzorcismo procese kunigui teko dalyvauti jau keliolika metų.

 

“Pagal Bažnyčios kanono teisę kiekvienoje vyskupijoje turėtų būti po du kunigus egzorcistus, - teigė kunigas E.Rinkevičius. - Kodėl du? Kartais būna ypač sunkūs atvejai, kai egzortą tenka skaityti ištisai, tad vienas kunigas pakeičia kitą. Ir jiems tenka netgi atremti piktųjų dvasių atakas. Žmonės, kurie įsitikinę, kad juos apsėdo demonai, turėtų kreiptis į savo miesto vyskupiją”.

 

Skambina iš įvairių Lietuvos vietų

 

Neaukštas, tačiau kresnas pražilęs kunigas ereliška nosim kalbėjo neskubėdamas, apmąstydamas kiekvieną žodį. Griežtai perspėjo, kad nebūtų klausinėjamas ne tik žmonių vardų, bet ir miestų, apie kurių piktųjų dvasių apsėdimo atvejus jis pasakos, pavadinimų.

 

“Kitaip jus teks palydėti iki durų”, - sakė kunigas.

 

Paprašytas prisiminti pirmąjį egzorcizmo atvejį, jis nutilo. Tai buvo jo kunigystės pradžioje: “Paskutinę akimirką mama dukrą ištraukė iš kilpos, tačiau nuo tos akimirkos mintis pasikarti apsėdo motiną”.

 

Edmundas Rinkevičius po ilgų pokalbių su moterimi gavo Panevėžio vyskupo leidimą. Egzortą teko skaityti du kartus. Po antrojo egzorto skaitymo moteris niekada daugiau apie tai nei užsiminė, nei galvojo.

 

“Kaip Jūs nustatote, kad žmogus išties apsėstas? Gal jam reikia tik gydytojo psichiatro pagalbos?” - klausėme E.Rinkevičiaus, o tuo metu klebonijoje ištisai skambėjo telefonas ir, kaip vėliau prisipažino kunigas, skambino žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių.

 

“Bendrauju su tuo žmogum, jo artimaisiais ne vieną kartą, - prisipažino egzorcistas. - Dažnai išties jiems reikia gydytojo pagalbos, bet... Štai neseniai paskambino studentė. Staiga pradėjo girdėti balsus. Buvo sveika, gydytojai psichiatrai nieko nenustatė. Po egzorto skaitymo balsai liovėsi. Ją buvo apsėdusi piktoji dvasia. Dažnai žmogus pasikeičia vos tik pradėjus skaityti egzortą”.

 

E. Rinkevičius sakė, kad apsėdimas dažniausiai ateina per nuodėmingą gyvenimą. „Filmai su S raide skirti ne suaugusiesiems, o satanistams. Visas ten rodomas seksas, siaubas žmogų neigiamai paveikia“, – teigė jis. Apsėdimo šaltinis gali būti vaikų mėgstami kompiuteriniai žaidimai. Kunigo teigimu, nuolatinis „šaudyk, žudyk“ procesas užsifiksuoja jauno žmogaus mintyse, nes tas, kuris žaidžia, laisva valia skiria mirtį kitam.

 

Satanistai, kurie niekina šventas vietas, tampa apsėsti. Ekscentriškai atrodantys neformalaus gotų judėjimo atstovai, kurie mėgdžioja satanistus, irgi rizikuoja būti apsėsti. Kartais apsėdimą lemia tatuiruotės, pavyzdžiui, velnio skaičius 666. Ramygalos klebonas papasakojo apie merginą, kuri ant rankos turėjo voro tatuiruotę. „Voras pats savaime nėra blogai. Tačiau blogis ją apraizgė kaip voratinklis“, – kalbėjo jis.

 

Egzorcistas neslėpė, kad yra kai kurie apsėdimo ženklai. Pavyzdžiui, kai žmogus net negali prisiliesti prie šventųjų simbolių, laužo kryžius, suplėšo į skiautes jo nuolat nešiojamus drabužius, kurie jam nematant buvo pašventinti ar palaiminti.

 

Dažniau apsilanko moterys

 

Egzorcizmo ritualo metu būtinai reikia turėti apeigyną, Edmundas parodė ploną raudonos spalvos knygelę lotynų kalba, taip pat šventinto vandens ar šventintos druskos, užsivilkti albą arba sutaną ir būtinai ant kaklo užsidėti violetinės spalvos stulą, turėti kryžių. Šį ritualą dažniausiai E.Rinkevičius atlieka bažnyčioje prie altoriaus.

 

“Kaip viskas vyksta? - Edmundas Rinkevičius nutilo. - Skaitau maldas iš egzorto lotynų kalba. Lotyniškai, kad kai kurie žmonės neišsigąstų. Žmogus taip pat turi padėti. Tikėti Dievu, melstis”.

 

“Koks Jūsų praktikoje buvo pats baisiausias atvejis?” - klausinėjome egzorcisto.

 

“Baimės nejaučiu, nes negalėčiau būti egzorcistu, - po ilgos pauzės atsakė kunigas. - Kai Dievas saugo, nė plaukas nuo galvos nenukris”.

 

“Pamatęs egzorcizmo ritualą pašalietis išsigąstų?” - teiraujamės.

 

“Jiems būti greta nepatariama, - tikino egzorcistas. - Jei žmogus būna iš smalsumo, į jį gali pereiti piktoji dvasia. Žmonės privalo melstis, skaityti šv.litanijas. Piktoji dvasia gali pasinaudoti ir kitų žmonių baime. Kartais per tokius seansus matydavau, kaip žmonės vemia”.

 

“Kiek per keliolika metų teko atlikti egzorcizmo seansų”?

 

“Oi, labai daug... - atsiduso E.Rinkevičius. - Būna savaičių, kai nereikia to daryti. Tačiau vakar, pavyzdžiui, egzortą skaičiau tris kartus”.

 

Kunigas pripažino, kad dažniau egzorcizmo seansą tenka atlikti moterims. Tiesa, vyrai daug rečiau kreipiasi į kunigą pagalbos.

 

Piktosios dvasios apsėstus asmenis pas kunigą dažniausiai atveda nelaimėlio artimieji. Egzorcistui padeda vadinamoji maldos grupė. Tai keletas paprastų pamaldžių Ramygalos gyventojų, kurie per seansą meldžiasi bei ypatingais atvejais apsaugo kunigą nuo galimo smurto. Kartkartėmis išlaisvinimas iš piktųjų dvasių trunka labai ilgai. Taip atsitinka, jei žmogus neatsisako nuodėmingo gyvenimo arba į jį grįžta. Kunigas pasakojo, kad sunkiau padėti vyresnio amžiaus žmonėms, nes šiems yra sunkiau keistis, suprasti, kas sakoma.

 

Pagelbėti pavyksta ne visiems

 

Neseniai kreipęsis vyras tikino, kad kartais girdi balsus: vienas vyriškas balsas ragina pasikarti, o kitas, moteriškas, - melstis. “Aš esu ta, kuri tavo pusseserei stovi nuotraukoje už nugaros”. O pusseserė buvo fotografuota Kryžių kalne, o už jos nugaros stovėjo Marijos statula.

 

“Deja, tas vyras pasikorė, - pripažino kunigas. - Pirmasis egzortas trumpam padėjo, tačiau jam paliepiau būtinai apsilankyti dar kartą. Deja, jis neatėjo, po to dar kviečiau - neatėjo. Vėliau sužinojau, jog jis nusižudė”.

 

„Apsėstas žmogus negali ramiai žiūrėti į kryžių, šventus paveikslus, liturginius drabužius. Jei šlakstai švęstu vandeniu – rėkia, kad degina tarsi ugnis. Į bažnyčią kojos įkelti irgi negali“, – apsėdimo požymius vardijo E. Rinkevičius. Šie žmonės negali ištarti maldos žodžių, net užsukti į kleboniją – prisiartinę pradeda blogai jaustis, trokšta pabėgti. Apsėstiesiems galioja kita laiko tėkmė. Pavyzdžiui, uždavus klausimą apsėstas žmogus atsako tik praėjus gerokai laiko. „Sakoma: danguje milijonas metų – kaip akimirka, o pragare akimirka – kaip milijonas metų“, – nutęsė klebonas.

 

Negalima keiktis, prakeikti, nes žodis, pasak egzorcisto, turi didelę galią. Dažnai prakeikę savo artimą žmonės neįtaria, kad tas nelemtas žodis gali prišaukti piktąją dvasią.

 

“Kokio amžiaus žmonės prašo Jūsų pagalbos?”

 

“Įvairaus, tačiau dažniausiai - iki 40 metų amžiaus, - teigė kunigas. - Mozė iš Egipto nelaisvės 40 metų vedė žydų tautą ir šie klajojo dykumoje. Optimistas ir pozityviai gyvenantis žmogus prailgina gyvenimą”.

 

Medikų nuomonės nesutampa

 

Paklaustas, ar, jo nuomone, gali būti demonų apsėstų žmonių, kurie gydosi psichiatrijos ligoninėse, kunigas neabejodamas linktelėjo galva: “Nedaug, bet tokių yra... Tai subtili riba. Teko lankytis Jotainių pensionate. Yra įtarimų, kad ten yra apsėdimo atvejų...”

 

Vienas “Kauno dienai” nenorėjęs minėti savo pavardės buvęs psichiatrijos ligoninės specialistas, jau pensininkas, neslėpė, kad jo praktikoje pasitaikė pora sunkiai paaiškinamų atvejų: “Nenoriu pasakoti šios istorijos detalių, bet pacientas atliko kelis sunkiai paaiškinamus dalykus... Apie tai buvo žinoma tik keliems specialistams. Į ligoninę buvo slapta iškviesti dvasiškiai, kurie atliko egzorcizmo ritualą”.

 

Paklaustas apie egzorcizmą, Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinikos vadovas Benjaminas Burba atsakė: “Psichiatrijos praktikoje nėra neįtikimų ir keistų atvejų. Visus juos galime paaiškinti mediciniškai”.

 

“Ar teko susidurti ar girdėti apie antgamtiškus dalykus?”

 

“Nieko antgamtiško neteko matyti ir girdėti”, - tikino specialistas.

 

“Teko girdėti, kad buvo atvejų, kai į psichiatrijos ligoninę atlikti egzorcizmo ritualą buvo kviesti dvasininkai”.

 

“Ne, apie tai nieko neteko girdėti”.

 

“Jūs tikite demonais ar velnio egzistavimu?”

 

“Jei pasakysiu “taip”, tai nebus tiesa, nes viską, kaip minėjau, galima paaiškinti mediciniškai. Jei pasakysiu “ne”, atrodys, jog nesu religingas”.

 

Pusantrų metų vaiko nesuvaldė keturi suaugusieji

 

Egzorcistas neslėpė, kad tenka padėti ir vaikams, ypač kai nuodėmingai gyvena jų besilaukiančios motinos arba nuodėmingai gyvena jų tėvai.

 

“Savotiškas egzortas yra krikštas, - teigė E.Rinkevičius. - Teko matyti kūdikių, kurie paniškai bijojo krikšto. Prieš kelerius metus krikšto metu keturi suaugę žmonės nesugebėjo išlaikyti pusantrų metų vaiko! Jis spardėsi, kandžiojosi, klykė, žmones nustumdavo neįtikima jėga. Kartais krikšto metu iš vaiko burnos prasiveržia putos, kartais egzorcizmo metu žmonės negali ištarti žodžių: “Piktoji dvasia, išeik!” Vaiką geriausia pakrikštyti iki dviejų mėnesių amžiaus. Tačiau jei tėvai tai atlieka nesąmoningai, ir krikštas nepadeda”.

 

Kunigas paaiškino, kad piktoji dvasia dažniausiai veikia žmogų iš išorės. Velnias apsėstąjį smaugia, vargina fiziškai, kai kuriems užčiaupia burną, ir šie nebegali kalbėti. Žmoguje pasislėpusių piktųjų dvasių atsakas į išlaisvinimo maldas vadinamas manifestacijomis. Jų metu žmogų ištinka priepuoliai, panašūs į epilepsiją, kūną drasko traukuliai, žmogus rėkia nesavu balsu, keikiasi.

 

E. Rinkevičius tikino, kad jo praktikoje būta atvejų, kai apsėstasis pakilo nuo kėdės ir laikėsi ore maždaug pusės metro aukštyje. Viena moteris, mokanti tik lietuviškai ir rusiškai, per išlaisvinimą prakalbo įvairiomis užsienio kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, suprato lotyniškai sakomus maldos žodžius ir į juos reagavo. Neretai pasikeičia žmogaus balsas – tampa žvėriškas, nesuprantamas.

 

“Gal papasakotumėte apie sunkiausią atvejį?” - dar kartą paprašėme. Egzorcistas nutilo, susimąstė.

 

“Buvo toks vienas atvejis... - vėl nutilo. Galvojo. Po ilgų abejonių prabilo. - Be pertraukos egzortą skaičiau nuo 8 valandų vakaro iki 2 nakties. Buvau vienas. Tiesa, greta buvo kiti žmonės ir meldėsi. - E.Rinkevičius vėl nutilo ir ryžtingai nukirto. - Ne, apie šį atvejį nereikia. Užteks!”

 

Kunigas pripažino, kad kartais, užvaldžius piktajai dvasiai, žmogus šokinėja, kūnas pasidaro tarsi lėlė tampoma virvučių, žmogus kalba nesuprantama kalba, gali net išvemti įvairius daiktus.

 

“Tokių atvejų man nepasitaikė, - teigė egzorcistas, - tačiau kartą mačiau, kai žmogaus veidas keitėsi tris kartus. Tai būdavo kito žmogaus veidas...”

 

Kunigus taip pat gali apsėsti piktoji dvasia

 

“Jūs matėte filmą “Egzorcistas”? Kalbama, kad tai vienas realiausių filmų apie demonus?”

 

“Taip, mačiau, - linktelėjo galvą E.Rinkevičius. - Yra perdėtų detalių, tačiau galiu pripažinti, kad tai realus filmas. Gyvenime taip pasitaiko”.

 

“Ten minima situacija, kai demonai gali įsiskverbti į kunigą...”

 

“Po sunkiausio mano minėto atvejo sulaukiau dvasių atakų, - atsidusęs prisipažino egzorcistas. - Ne, tai nebuvo balsai... Jutau jas fiziškai... tačiau nenoriu apie tai kalbėti... Dvasios būna įvairių galių. Iš pradžių išeina silpnosios, o lieka didžioji. Kartą mačiau, kai nejusdamas ir melsdamasis kitas žmogus egzorcizmo metu užrašė jos vardą... Kunigus taip pat gali apsėsti piktoji dvasia”.

 

“Minėjote, kad vyskupijose turėtų būti po du egzorcistus, o Jūs atliekate ritualą vienas. Nebaisu?”

 

“Ne... Tačiau pajutęs, kad vienas apsėstajam demono žmogui padėti negaliu, kreipiuos pagalbos. Egzorcistas turi labai daug melstis...”

 

“Kodėl Lietuvoje tik keli kunigai egzorcistai?”

 

“Ne visi tai gali... - tyliai tarė E.Rinkevičius. - Kiti bijo”.

 

Iš egzorcizmo istorijos

 

Apsėdimo fenomenas žinomas visose religijose. Demoniškos esybės, velniai, apie save primena dviem būdais: įsibrovimu ir apsėdimu. Įsibrovimu suprantami nepaaiškinami kvapai, garsai, triukšmai, daiktų judėjimas. Apsėdimas pasireiškia tuo, kad žmonės, kuriuose apsigyveno demonai, šūkaloja Dievą niekinančius ir nešvankius žodžius, juos apima konvulsijos... Kaip Jėzus išvarė velnią iš apsėstojo, aprašoma dar Naujajame testamente. XVI amžiuje apsėstųjų išgydymo apeigas

 

Egzortas - Romoje išleista knygelė, kuri skiriama kunigams egzorcistams. Tai sena ir ypatingų maldų, kurias Bažnyčia naudoja prieš piktojo galią, forma. Bažnyčios katekizmas aiškina, kad egzorcizmo tikslas - Jėzaus Bažnyčiai patikėta dvasinė galia išvaryti piktąsias dvasias arba išvaduoti iš jų įtakos.

 

Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Žoržė Artūras Medina Estevezas 1999 metų sausio 26 dieną Šventojo sosto spaudos centre pristatė į Romos apeigyną įtraukti naują egzorcizmo ritualo formą. Šis 84 puslapių apimties dokumentas popiežiaus Jono Pauliaus II buvo aprobuotas dar 1998 metų spalio 1 dieną.

 

Ž.A.Medina Estevezas pažymėjo, kad asmens gebėjimas priimti Dievą yra “suterštas nuodėmės ir kartais piktasis užima Dievo vietą. Jėzus Kristus atėjo išvaduoti asmenį nuo blogio ir nuodėmės dominavimo”.

 

Kardinolas prefektas taip pat sakė, kad Romos apeigyno paskutiniame skyriuje yra išdėstytos egzorcizmo indikacijos ir liturginis tekstas, bet tai nebuvo peržiūrėta nuo Vatikano II susirinkimo. Po 10 metų darbo dabartinį tekstą patvirtino popiežius. Jis yra išleistas lotynų kalba, todėl Vyskupų konferencijos turės išsiversti į nacionalines kalbas. Naujajame dokumente aprašytos paties egzorcizmo atlikimo apeigos, taip pat maldos ir nemažai maldų, kurias tikintieji turi kalbėti privačiai, kai jie tiki, kad juos stengiasi paveikti demoniškos jėgos.

 

Istorijoje yra žinomas ne vienas plačiai nuskambėjęs apsėdimo atvejis. Pavyzdžiui 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Džordžtaune buvo kovojama su demonu, kuris apsėdo trylikametį berniuką. Viskas prasidėjo nuo spiritizmo seanso. Po jo pasigirdo nepaaiškinami stuksenimai ir braižymai, sklindantys nuo ikonos su Kristaus atvaizdu. Po to pradėjo dingti drabužiai, atsirasdavo kitoje vietoje. Berniuko akivaizdoje ėmė virsti kėdės, skrajoti daiktai. Vėliau berniukas pakildavo nuo lovos, kartą net su čiužiniu. Atidžiai vaiką ištyrę gydytojai nepastebėjo jokių sutrikimų, patologijų. Sunerimę tėvai pakvietė dvasininkus ir šie nustatė: apsėdimas. Berniuką kratė traukuliai, jis priminė nematomais siūlais tampomą lėlę. Po šešių savaičių priepuoliai baigėsi, tačiau vaikas pasikeitė. Jis kalbėjo žemu balsu, užkimusiu bosu, grasinančiomis intonacijomis, nešvankiai keikėsi.

 

Į namą atėjusį liuteronų dvasininką nematoma jėga bloškė ant grindų. Po to katalikų bažnyčia leido atlikti egzorcizmo ritualą, kuris truko dešimt savaičių. 40 kilogramų svorio berniukas neįtikimai lengvai mėtė kunigus. Jo kūnas labai išsipūsdavo, galvos judesiai primindavo gyvatę, oras kambaryje staiga tapdavo šaltas. Kartą išsiveržęs iš kunigų rankų berniukas pagriebė ritualinę knygą, pakilo virš jų ir akimirksniu nesuvokiamu būdu ją pavertė į “konfeti” debesį. Dvasininkų triūsas neprapuolė veltui: berniuką pavyko išgelbėti, bet jis nieko neprisiminė, kas vyko.

 

Vis dėlto ne visi egzorcizmo seansai baigiasi sėkmingai. Ypač jei jį atlieka neprofesionalai. 1991 metais viename nedideliame Italijos miestelyje per egzorcizmo ritualą žuvo dvasininkas Guntano Viglioti, kuris bandė išgydyti penkiolikametę mergaitę be vyskupo palaiminimo. Kai, praėjus dviem valandoms po egzorcizmo seanso pradžios, mergaitės mama atėjo į kambarį, dvasininko kūną rado sudraskytą.

 

EGZORTAI

 

Leoninė egzortų forma

Trumpoji, arba leoninė, egzortų forma yra išversta į daugelį kalbų. Ją ištisai pateikiu čia lietuviškai. Ją gali kalbėti kiekvienas, kaip ir bet kurią aprobuotą maldą.

 

ĮŽANGINĖ MALDA Į Š V. MYKOLĄ ARKANGELĄ

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbingiausias dangiškųjų kariuomenių kunigaikšti šv. Mykolai, gink mus mūsų kovoje „prieš kunigaikščius ir valdžias, prieš šių tamsybių pasaulio valdovus, prieš piktumo dvasias padangėse“ (Ef 6,12). Ateik pagelbėti žmonėms, kuriuos Dievas sukūrė pagal savo panašumą ir kuriuos didele kaina atpirko nuo velnio priespaudos. Šventoji Bažnyčia gerbia tave kaip savo globėją ir gynėją. Viešpats tau patikėjo atpirktųjų sielas, kad jas vestum į dangų. Dėl to maldauk Taikos Dievą sumindžioti velnią po mūsų kojomis, kad jis nebegalėtų ilgiau žmonių laikyti belaisviais ir Bažnyčiai daryti žalos. Aukok mūsų maldas Aukščiausiajam, kad jie tuoj galėtų naudotis jo gailestingumu. Sutramdyk „slibiną, senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas“ (Apr 20,2), surišk jį ir įmesk į bedugnės gelmę, kad nesuvedžiotų daugiau tautų.

 

Egzortavimas

Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, ir Dievo vardu, nekalčiausios Mergelės Marijos, Dievo Motinos, šv. Mykolo arkangelo, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir visų šventųjų (ir galingos mūsų kunigystės švento autoriteto) stiprinami, mes pradedame kovą prieš velnio puolimus ir apgaulę.

„Keliasi Dievas, jo priešai sklaidosi, bėga nuo jo veido tie, kurie jo nekenčia. Jie skirstosi, kaip skirstosi dūmai, kaip tirpsta vaškas prieš ugnį taip žūna nusidėjėliai prieš Dievą,“ (Ps 67, 2-3).

V. Štai Viešpaties kryžius, tebėga priešų kariuomenės.

R. Nes nugalėjo Judo giminės Liūtas, Dovydo palikuonis.

V. Tegul Viešpaties gailestingumas nužengia ant mūsų.

R, Toks didelis kaip mūsų viltis Tavyje.

Mes iškilmingai įsakome išeiti, kas tu bebūtum, nešvarioji dvasia, visa šėtoniškoji galybe, visi pragaištingieji įsiveržėliai, visi piktieji legionai, atskalūnai, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu būkite sučiupti ir išvaryti iš Dievo Bažnyčios ir iš sielų sukurtų pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir atpirktų brangiausiuoju Dievo Avinėlio Krauju.

Klastingasis žaltį, tu daugiau nebeišdrįsk apgaudinėti žmonių rasės, persekioti Bažnyčios, kankinti Dievo išrinktųjų ir sijoti juos kaip kviečius. Aukščiausiasis Dievas tau įsako, Jisai, „kurs nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2,4). Savo dideliu įžūlumu tu vis dar išdrįsti lygintis su juo.

Dievas Tėvas tau įsako, Dievas Sūnus tau įsako, Dievas Šventoji Dvasia tau įsako, Kristus Dievo Žodis, tapęs žmogumi, tau įsako. Jis, kuris „nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties“ (Fil 2, 8 ), kad išganytų mūsų rasę, nugalėtą tavo pavydu. Jis, kurs įkūrė Bažnyčią ant tvirtos uolos ir pareiškė, kad pragaro Vartai jos nenugalės (Mt 16,18 ), nes Jis gyvens joje „visas dienas, iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28,20).

Šventasis Kryžiaus ženklas tau įsako, kaip įsako krikščioniškojo Tikėjimo paslapčių galia. Tau įsako Galingoji Dievo Motina Mergelė Marija, kuri sumindžiojo tau išdidžią galvą savo nusižeminimu ir savo nekaltu prasidėjimu nuo pirmojo savo buvimo akimirksnio. Tau įsako šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir visų kitų apaštalų tikėjimas. Tau įsako kankinių kraujas ir visų Šventųjų pamaldus užtarimas.

Prakeiktasis slibine ir kiekvienas velniškas legione, prisiektinai įsakome tau gyvuoju Dievu, tikruoju Dievu, šventuoju Dievu, Dievu, Kurs „taip mylėjo pasauli, kad davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kurs Jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16), Nustok apgaudinėjęs žmones ir pylęs ant jų amžinojo pasmerkimo nuodus. Nustok kenkti Bažnyčiai ir trukdyti jos laisvei.

Išeik, šėtone, apgaulės išradėjau ir mokytojau, žmonių išganymo prieše. Užleisk vietą Kristui, kuriame nėra tavo darbų. Užleisk vietą vienai, šventai, katalikiškai ir apaštalinei Bažnyčiai, kurią Kristus įsteigė Savo Kraujo kainą. Pasiduok galingiausiai Dievo rankai. Pasišalink drebėdamas, kada šaukiamės Jėzaus švento ir garbingo vardo, Jėzaus, kurs sudrebina pragarą, kuriam nuolankiai paklūsta dangaus galybės, valdžios ir viešpatystės, kurį nepaliaujamai garbina cherubinai ir serafimai, kartodami: „Šventas, šventas, šventas yra Viešpats, galybių Dievas“.

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą.

R. Ir mūsų šauksmas tepasiekia Tave.

V. Viešpats su jumis.

R. Ir su tavimi.

Melskimės. Dangaus Dieve, žemės Dieve, angelų Dieve, arkangelų Dieve, patriarchų Dieve, pranašų Dieve, apaštalų Dieve, kankinių Dieve, išpažinėjų Dieve, mergelių Dieve, Dieve, kurs turi galią mirusiems grąžinti gyvybę ir ilsėtis po darbo, nes nėra kito Dievo be Tavęs ir negali būti, nes Tu esi visų regimųjų ir neregimųjų daiktų Kūrėjas, kurio viešpatavimui nebus galo. Nuolankiai puolame prieš Tavo garbingąją didenybę ir maldaujame Tave, kad savo galia išlaisvintum mus nuo visokių pragariškų dvasių spąstų, apgavysčių ir visokių kitų blogybių galios, jų melų ir piktumo. Nedelsdamas suteik mums savo galingą apsaugą ir išlaikyk mus saugius ir sveikus, To maldaujame Tave per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, Amen.

Iš velnio žabangų išvaduok mus, Viešpatie. Maldaujame Tave, išgirsk mus, kad Tavo Bažnyčia tarnautų Tau ramybėje ir laisvėje; Tave maldaujame, išgirsk mus ir sumindžiok visus savo Bažnyčios priešus. Amen. (Pašlakstoma šv. vandeniu).

 

Maldos prieš blogį

 

Kyrie eleison! Viešpatie, mūsų Dieve, amžių Valdove, visagali ir visavaldi; Tu, kuris visa sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia; Tu, kuris Babilonijoje septynis kartus karštesnės nei paprastai krosnies liepsnas pakeitei į gaivią rasą, kuris apgynei ir išgelbėjai tris savo šventuosius jaunuolius; Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiančiųjų, Tave prašome Tavęs šaukdamiesi: paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią, blogio įtaką, blogų žmonių ir piktadarių kerus ir nužiūrėjimus, kuriuos patyrė Tavo tarnas... Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų jis gautų gėrybių, jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę. Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo galingas rankas ir atskubėk padėti, aplankyk šį Tavo paveikslą, atsiųsdamas jam galingą ramybės angelą, kuris saugotų jo sielą ir kūną, neleistų prisiartinti ir nuvytų šalin visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką, idant Tavo globoje gyvenantis žmogus su dėkingumu Tau galėtų giedoti: „Viešpats yra mano gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu - ką man gali padaryti žmogus".

„Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi, Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, būsimųjų amžių Tėvas".

Taip, Viešpatie, mūsų Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk savo tarną... nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink jį, išvaduodamas iš visokio blogio, prašome per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos ir Mergelės Marijos, spindinčiųjų angelų ir visų tavo šventųjų užtarimą. Amen

 

Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, Tėve, Sūnau, Šventoji Dvasia, Švenčiausioji Trejybe, Nesuteptoji Mergele, angelai, arkangelai ir rojaus šventieji, nuženkite ant manęs!

Kurk mane, Viešpatie, pripildyk mane savęs, naudoki mane.

Nuvyk nuo manęs visas blogio jėgas, sunaikink jas, kad turėčiau gyvenimo apsčiai ir daryčiau gera.

Atitolink nuo manęs kerus, burtus, juodąją magiją, juodąsias mišias, užkerėjimus, prakeikimus, nužiūrėjimus, velnišką apsėdimą, niokojimą ir varginimą, visa, kas yra blogis, nuodėmė, pavydas, klasta ir neištikimybė, visokias fizines, psichines, moralines, dvasines ir velniškas ligas.

Sudegink visas šias blogybes pragare, kad daugiau niekada jos nevargintų nei manęs, nei jokios kitos šio pasaulio būtybės.

Įsakau ir liepiu Visagalio Dievo jėga, Jėzaus Kristaus Gelbėtojo vardu ir Nesuteptosios Mergelės užtarimu visoms mane kankinančioms netyrosioms dvasioms tuojau pat visiškai palikti mane ir šventųjų arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, mūsų angelų Sargų sukaustytoms bei Švenčiausiosios ir Nepalytėtosios Mergelės koja prispaustoms keliauti į amžinąjį pragarą. Amen

 

Išlaisvinimo malda

O Viešpatie, Tu esi didis, esi Dievas, esi Tėvas, mes meldžiame Tave,

arkangelams Mykolui, Gabrieliui ir Rapolui padedant ir užtariant, kad mūsų broliai ir seserys būtų išvaduoti nuo juos pavergusio Piktojo. O visi šventieji, ateikite mums į pagalbą!

Nuo baimės, liūdesio ir apsėdimų, Tave meldžiame, išgelbėk mus Viešpatie.

Nuo neapykantos, paleistuvavimo ir pavydo, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

Nuo pavydo, pykčio ir mirties minčių, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

Nuo savižudybės ir aborto pagundos, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

Nuo visų blogų seksualumo formų, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

Nuo šeimos iširimo ir blogų draugysčių, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

Nuo visokių kerų, burtų, raganavimų ir okultinio blogio, Tave meldžiame, išgelbėk mus, Viešpatie.

O Viešpatie, kuris esi pasakęs: "Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę", Mergelei Marijai užtariant, suteik išvadavimą nuo bet kokio prakeikimo ir leisk visada džiaugtis Tavo ramybe. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

Vidinio išgydymo malda

Viešpatie Jėzau, kuris atėjai gydyti

sužeistų ir iškankintų širdžių,

meldžiu Tave, išgydyk tas žaizdas,

kurios vargina mano širdį;

ypač prašau Tave išgydyti tai, kas verčia mane nusidėti.

Prašau Tave ateiti į mano gyvenimą,

išgydyti nuo vaikystėje mane sužeidusių

psichinių traumų ir nuo jų paliktų žaizdų,

kurios mane lydėjo visą gyvenimą.

 

Viešpatie Jėzau, Tu pažįsti mano problemas -

jas visas sudedu į Gerojo Ganytojo širdį.

Prašau Tave, didžiąja savo Širdies žaizda

išgydyk mažus mano širdies sužeidimus.

Išgydyk mano atminties žaizdas,

kad niekas iš to, kas man nutiko,

neįkalintų manęs skausme, baimėje ir susirūpinime.

Išgydyk, Viešpatie,

visas tas žaizdas, kurios mano gyvenime

buvo nuodėmės priežastimi.

Aš noriu atleisti visiems mane įžeidusiems.

Žvelk į mano vidaus žaizdas,

kurios man trukdo atleisti.

Tu, kuris atėjai pagydyti prislėgtų širdžių,

pagydyk manąją širdį.

 

Pagydyk, Viešpatie Jėzau, mano intymiąsias žaizdas,

kurios sukelia fizines negalias.

Aš tau atiduodu savo širdį -

priimk ją, Viešpatie, nutyrink ir išmokyk ją jausti taip,

kaip jaučia Tavo dieviškoji širdis.

Padėk man būti nuolankiam ir švelniam.

 

Išgydyk mane, Viešpatie,

nuo mane slegiančio skausmo

dėl man brangių žmonių mirties.

Padaryk, kad, būdamas tikras,

jog Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas,

atgaučiau ramybę ir džiaugsmą.

Padaryk mane autentišku Tavo Prisikėlimo,

Tavo pergalės prieš mirtį

ir Tavęs Gyvojo buvimo tarp mūsų liudytoju.

Amen.

 

Kristaus siela

Kristaus siela, pašvęsk mane,

Kristaus kūne, išgelbėk mane,

Kristaus kraujau, pagirdyk mane,

Vandenie iš Kristaus šono, nuplauk mane.

Kristaus kančia, pastiprink mane,

O gerasis Jėzau, išklausyk mane,

Savo žaizdose paslėpk mane,

Neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti.

Nuo sielų priešų apgink mane,

Mirties valandą pasišauk mane,

Ir liepk man ateiti pas Tave,

Kad su šventaisiais garbinčiau Tave per amžius. Amen.


Namaste forumas http://namaste.eforum.lt/ diskusijos apie gyvenimo prasmę! Mano anketa http://lt.netlog.com/Filosofas

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Labas, Teologe (Filosofe) :flowers:

Šiaip jau klausimo neuždavei ir savo požiūrio nepasakei, tik pliką straipsnį įmetei...

Egzorcizmu netikėti turbūt gali tik tie, kurie netiki Dievu, nes jei jau Jis yra su savo angelais, tai kaip atsvara idealiam gėriui yra ir blogis, t.y. šėtonas su savo demonais, kurie greičiausiai ir turi tokią galimybę (apsėsti). Tik tikrai netikiu, kad tai jau toks dažnas reiškinys. Labiau man tikėtina, kad bandoma daryti biznį iš to ar tuo viešumu įbauginti žmones :super: Apie lengvesnę galimybę apsėsti tatuiruotus, kitaip apsirengusius (gotus), klausančius kitokios muzikos ir t.t. netikiu, tiesiog Bažnyčia turbūt bijo kažko neįprasto jų akiai, jų požiūriui ir iškart tai priskiria blogiui :lol:


Dovanėlės

flow9.gifVIP.gifflow14.gifpagalba.gifpagalba%20moder.gif

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Susikurkite paskyrą arba prisijunkite, jei norite komentuoti

Komentuoti gali tik registruoti nariai

Susikurkite paskyrą

Prisijunkite prie mūsų bendruomenės.

Užsiregistruoti

Prisijungti

Turite paskyrą? Prisijunkite.

Prisijunkite dabar

×
×
  • Sukurti naują...

Svarbi informacija

Informuojame, kad šiame puslapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su Privatumo politika.